Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie remontu Sali gimnastycznej polegającego na wymianie instalacji elektrycznej i lamp oraz malowaniu pomieszczenia.

Informacja z otwarcia ofert W postępowaniu na zadanie pn. „ Wykonanie remontu sali gimnastycznej” Podstawa publikacji: art. 86 ust 5 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert W postępowaniu na zadanie pn. „ Wykonanie remontu sali gimnastycznej” Podstawa publikacji: art. 86 ust 5 ustawy PZP

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sali gimnastycznej.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sali gimnastycznej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.11.2018r. (dot. przetargu na zakup urządzeń i sprzętu laboratoryjnego).

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.11.2018r. (dot. przetargu na zakup urządzeń i sprzętu laboratoryjnego).

Przetarg nieograniczony - „ Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Umiejętność, kwalifikacje i praca" realizowany w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego...

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 07. 11. 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 07. 11. 2018 r. godzina 9:30 Postępowanie na dostawę urządzeń i sprzętu cukierniczego oraz urządzeń i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca”

Dostawa urządzeń i sprzętu cukierniczego oraz urządzeń i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę urządzeń i sprzętu cukierniczego oraz urządzeń i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Umiejętność, kwalifikacje i praca" realizowany w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego...